Usługa biletowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw, które zajmują się przywozem gazu ziemnego do Polski, PGNiG wprowadził do swojej oferty usługę biletową. W ramach świadczonej usługi PGNiG oferuje utrzymywanie na zlecenie Klientów obowiązkowego zapasu gazu ziemnego, w sposób zgodny z regulacjami krajowymi oraz UE.

Wzór umowy ramowej świadczenia usługi biletowej