Usługa biletowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów dokonujących przywozu  gazu ziemnego do Polski, PGNiG rozszerzył swoją  ofertę o  świadczenie usługi biletowej.

Usługa gwarantuje Klientom wypełnienie obowiązków w zakresie utrzymania zapasu obowiązkowego gazu ziemnego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Usługa biletowa skierowana jest do przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do utrzymywania zapasu obowiązkowego gazu ziemnego, tj. podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego, jak również firm planujących działalność w tym zakresie. W ramach świadczonej usługi PGNiG utrzymuje zapas obowiązkowy gazu ziemnego na warunkach określonych w ustawie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi biletowej, jak również zapoznać się z warunkami jej świadczenia oraz z projektem umowy ramowej, prosimy o kontakt na adres: sprzedaz@pgnig.pl.