Raporty bieżące

Data publikacji:
2017.03.27
09:28

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.03.17
16:09

PGNIG: Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy PGNiG SA dla Największych Klientów i zmiany Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny

2017.03.15
18:12

PGNIG: Odstąpienie Grupy PGNiG od udziału w procesie nabycia aktywów EDF w Polsce

2017.03.15
13:48

PGNIG: Tekst jednolity statutu PGNiG S.A.

2017.03.14
08:17

PGNIG: Zawarcie Umowy Dodatkowej z Qatar Liquefied Gas Company Limited (3)

2017.03.13
18:29

PGNIG: Nowa Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r.

2017.03.08
10:49

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.03.06
13:05

PGNIG: Zmiany w składzie Zarządu PGNiG SA

2017.03.06
11:34

PGNIG: Rejestracja zmian do Statutu PGNiG SA

2017.03.06
11:28

PGNIG: Rejestracja umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego PGNiG SA