Raporty bieżące

Data publikacji:
2017.02.24
10:11

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.02.16
08:04

PGNIG: Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za IV kwartał i cały 2016 rok

2017.02.16
08:03

PGNIG: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2016 rok

2017.02.06
09:49

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.01.31
10:02

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.01.27
17:24

PGNIG: Rozpoczęcie negocjacji z EDF Investment SAS

2017.01.25
09:16

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.01.20
18:36

PGNIG: Informacja o zawarciu umowy subskrypcji akcji spółki Polimex-Mostostal S.A., emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz o zawarciu transakcji nabycia akcji Polimex-Mostostal S.A. od SPV Operator sp. z o.o.

2017.01.18
19:01

PGNIG: Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w Polimex-Mostostal S.A. oraz innych umów w ramach transakcji

2017.01.18
08:14

PGNIG: Szacunkowe wybrane dane operacyjne za IV kwartał i 2016 rok