Młodzi Innowacyjni dla PGNiG - II edycja

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!

Albert Einstein napisał do Maurice’a Solovine’a: Można zatem sądzić, że do problemu należy podejść inaczej. Może właśnie na Twój pomysł czekamy?

Wielkie idee i nowatorskie pomysły rodzą się w głowach ludzi, którzy nie boją się myśleć. Jaka jednak korzyść z pomysłu, którego nie można zrealizować/wdrożyć/sprzedać? Tak więc, dobry pomysł potrzebuje miejsca gdzie można go zrealizować, czyli przemysłu. A przemysł potrzebuje pomysłów.

Historia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) ściśle związana jest z wydobyciem ropy i gazu w Polsce i mimo, że spółka pod tą nazwą utworzona została w roku 1982, to jako swojego „ojca założyciela” może traktować Ignacego Łukasiewicza – człowieka, który otworzył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej w Bóbrce k. Krosna AD 1854. Historia zobowiązuje. PGNiG dziś potrzebuje nowoczesnych, odważnych pomysłów, aby nadal mógł tworzyć historię. Chcemy być tymi którzy łączą tradycję z innowacją. Struktury geologiczne, choć wiekowe, potrzebują jednak świeżego spojrzenia i nowoczesnego podejścia.

„Młodzi innowacyjni dla PGNiG II edycja” to szansa dla Was – by swoje pomysły wcielić w czyn i dla nas – by wzbogacić działalność naszej firmy. W ubiegłym roku nadeszło ponad 50 innowacyjnych projektów w odpowiedzi na konkurs. Teraz kolej na Ciebie, nie przegap swojej szansy!

Oczekujemy na innowacyjne projekty, pomysły, idee, które mogą przyczynić się do rozwoju naszej Spółki. Zachęcamy do ich nadsyłania, na adres: konkursMIP@pgnig.pl zgodnie z zasadami zamieszczonymi w  Regulaminie konkursu.

W związku z dużym zainteresowaniem Konkursem przedłużamy okres przyjmowania zgłoszeń do 31 lipca 2016 r.

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem. Prace nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

REGULAMIN - Kliknij TUTAJ

FORMULARZ /OFERTA PROJEKTU/ - Kliknij TUTAJ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs „Młodzi innowacyjni dla PGNiG” rozstrzygnięty

Finał ogłoszonego w maju br. przez Departament Badań i Rozwoju Centrali PGNiG SA konkursu „Młodzi innowacyjni dla PGNiG”, odbył się 25 września br. w Muzeum Gazownictwa. Na konkurs nadeszło aż 50 innowacyjnych projektów. Podczas finału jedenastu starannie wybranych finalistów (trzy 2-osobowe zespoły i 5 osób indywidualnie) przedstawiło zarys swoich projektów przedstawicielom Kapituły. Po burzliwych obradach wybrano 3 zwycięzców.

Główne nagrody zdobyli:

  1. miejsce i nagrodę w wysokości 15 000 zł otrzymała Pani Joanna Szymańska (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Projektowania Materiałów) za projekt pn.: „Produkcja i badania ultralekkich propantów ceramicznych przeznaczonych do efektywnego wydobycia gazu łupkowego”
  2. miejsce i nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzymali Panowie Błażej Bartkowski, Maciej Chudy i Jakub Skrzetuszewski (Politechnika Poznańska Katedra Techniki Cieplnej) za projekt pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w PGNiG SA w oparciu o zastosowanie układu ORC”
  3. miejsce i nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymali Panowie Łukasz Świrk i Marceli Nowak (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie) za projekt pn.: „Zastosowanie ozonu jako inhibitora biodegradacji płynu wiertniczego”

Innowacyjność pomysłu zdobywczyni I. nagrody polega na możliwości wytworzenia propantów o bardzo wysokiej, sięgającej nawet 60%, porowatości. Pozwala to na swobodny przepływ gazu przez wnętrze propantów, a więc stwarza możliwość wyższego stopnia sczerpania złoża. Dodatkowo bardzo pozytywny jest aspekt ekologiczny – w materiałach propantów zastosowane będą dodatki odpadowe, w tym polimery i koks naftowy.

Pozytywnym zaskoczeniem był fakt, że wiele złożonych w konkursie propozycji cechowało się nie tylko wysokim poziomem innowacyjności, ale wykazywało konkretne efekty ekonomiczne dla PGNiG. Departament Badań i Rozwoju w ramach obowiązujących procedur przeanalizuje możliwość realizacji dodatkowych projektów.

Oto pozostałych 5 projektów, których autorzy zostali zaproszeni do finału konkursu:

  1. „Technologia generacji energii elektrycznej z procesów regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego” - Łukasz Tomków i Maciej Cholewiński
  2. „Konwersja ciepła spalania gazów resztkowych na terenach wiertniczych w energię elektryczną za pomocą systemu mobilnej jednostki” - Rafał Borawski
  3. „Nowoczesne metody badań mikro- i makroszczelinowatości w skałach złożowych w polskich basenach naftowych” - Łukasz Kaczmarek
  4. „Optymalizacji procesu spalania na kotle fluidalnym OFz-450 w Elektrociepłowni Żerań z zastosowaniem immunologicznego systemu optymalizacji SILO” - Łukasz Śladewski
  5. „Analiza stopnia wyparcia stosowanych cieczy wiertniczych z przestrzeni pierścieniowej” - Paweł Szewczuk

 

Plakat zapowiadający akcję: