Telekonferencje

Telekonferencje dotyczące wyników finansowych PGNiG SA

Nagrania konferencji prasowych Zarządu PGNiG na temat okresowych wyników Grupy są dostępne w sekcji:

Prezentacja strategii Grupy Kapitałowej PGNiG 14.03.2017 r.