Prospekt emisyjny

Elektroniczna wersja prospektu spółki PGNiG SA publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Prospekt emisyjny spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce PGNiG SA i papierach wartościowych mających być przedmiotem publicznej oferty oraz dopuszczenia do notowań na rynku regulowanym. Prospekt w formie drukowanej jest dostępny w siedzibie spółki PGNiG SA, ul. M. Kasprzaka 25, Warszawa i w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Książęca 4, Warszawa. Decyzją nr DIF/E/4110/35/41/2005 z dnia 24 maja 2005 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie, Polska, dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte niniejszym prospektem. W subskrypcji papierów wartościowych objętych niniejszym prospektem można uczestniczyć wyłącznie na terenie Polski. Na terytorium innych państw niniejszy prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.

Dokumenty