Obligacje

Obligacje krajowe

W dniu 22 maja 2012 roku PGNiG SA zawarła dokumentację programu emisji obligacji do kwoty 4.500.000.000 PLN z ING Bankiem Śląskim SA oraz Bankiem Polska Kasa Opieki SA.

W ramach pięcioletniego Programu PGNiG będzie mogło emitować w ramach oferty niepublicznej obligacje z terminem zapadalności do 10 lat o oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Obligacje mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

Euroobligacje

W dniu 25 sierpnia 2011 roku PGNiG SA zawarła dokumentację ustanowienia programu emisji euroobligacji do kwoty 1.200.000.000 EUR z PGNiG Finance AB z siedzibą w Sztokholmie, spółką w 100% zależną od PGNiG, oraz trzema bankami, tj. Societe Generale, BNP Paribas oraz Unicredit Bank AG.

W ramach pięcioletniego Programu PGNiG Finance AB będzie mógł emitować obligacje z terminem zapadalności do 10 lat o oprocentowaniu stałym lub zmiennym.