Akcjonariat

Struktura akcjonariatu PGNiG SA

PGNiG SA zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA we wrześniu 2005 roku.

Od 6 kwietnia 2009 roku rozpoczęto proces bezpłatnego wydawania akcji uprawnionym pracownikom (łącznie 750.000.000 akcji spółki). Od dnia 1 lipca 2010 roku akcje te podlegają obrotowi na GPW w Warszawie, z wyłączeniem 55.520 akcji objętych przez członków Zarządu, które są w obrocie od 1 lipca 2011 roku.

 

AKCJONARIAT PGNiG SA
Akcjonariusze Liczba akcji Udział % w kapitale zakładowym Liczba głosów wynikająca z akcji Udział % w liczbe głosów na WZA
Skarb Państwa 4 153 706 157 70,4 % 4 153 706 157 70,4 %
Akcje własne 121 685 143 2,06 % 121 685 143 2,06 %
Pozostali 1 624 608 700 27,54 % 1 624 608 700 27,54 %
Razem 5 900 000 000 100,00 % 5 900 000 000 100,00 %
stan na dzień 31.12.2016

 

Stan posiadania akcji PGNiG SA przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień 31.12.2016 r.
Imię i nazwisko Liczba akcji Liczba głosów wynikająca z akcji
Ryszard Wąsowicz 19 500 19 500