Zasoby

Zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej

Stan zasobów wydobywalnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:
· 81,6 mld m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy)
· 18,5 mln ton ropy naftowej (łącznie z kondensatem)
.

 
Gaz ziemny [mln boe]
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Polska
527
550
579
589
592
608
Norwegia
43
40
43
43
35
36
Pakistan
53
53
53
53
53
29
Razem
622
643
675
685
680
673

 

Ropa naftowa, kondensat i NGL [mln boe]
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Polska
136
141
146
149
151
147
Norwegia
38
21
26
26
23
23
Razem
174
162
172
175
174
170