Spółki segmentu

Opis spółek segmentu Poszukiwanie i Wydobycie

GEOFIZYKA Kraków SA w likwidacji

​GEOFIZYKA Kraków SA w likwidacji świadczy usługi geofizyczne w zakresie prac sejsmiki polowej z użyciem źródeł wzbudzania  wibratorowego i dynamitowego metodą 2D i 3D, przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych z pomiarów geofizycznych, wykonywania pomiarów, zabiegów i prac specjalnych w otworach wiertniczych, interpretacji, perforacji oraz usług sejsmometrii wiertniczej.

    2014 2013 2012 2011 2010 2009
Przychody ze sprzedaży mln zł 209,5 152,5 169,3 247,3 224,3 289,7
Zysk (strata) netto mln zł -9,6 -9,5 -15,8 8,9 1,8 12,7
Kapitał własny mln zł 66,5 77,6 86,3 102,5 97,7 100,6
Aktywa ogółem mln zł 194,6 218,3 231,7 236,5 221,1 218,31
Zatrudnienie na koniec roku osoby 948 766 1 182 1 604 1 517 1 361
dane na koniec roku
do góry

GEOFIZYKA Toruń sp. z o.o.

GEOFIZYKA Toruń Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem usług geofizycznych w zakresie badań sejsmicznych, począwszy od projektowania i akwizycji danych, poprzez ich cyfrowe przetwarzanie, do kompleksowej interpretacji geofizyczno-geologicznej włącznie. Ponadto spółka świadczy usługi z zakresu pomiarów geofizycznych i zabiegów w otworach oraz ich interpretacji. Spółka oferuje również płytkie badania geofizyczne w ramach ochrony środowiska, geologii i hydrogeologii, a także projektuje i wykonuje głębokie uziomy anodowe do ochrony katodowej.

    2014 2013 2012 2011 2010 2009
Przychody ze sprzedaży mln zł 266,4 339,2 348,5 371,1 302,0 268,3
Zysk (strata) netto mln zł 22,1 20,5 -12,1 21,3 22,0 3,1
Kapitał własny mln zł 215,5 205,4 189,2 187,9 177,3 157,0
Aktywa ogółem mln zł 281,1 279,9 264,2 253,5 235,0 212,4
Zatrudnienie na koniec roku osoby 1482 1732 1 576 1 881 1 630 1 106
dane na koniec roku
do góry

EXALO Drilling SA

W grudniu 2012 roku został zakończony proces konsolidacji spółek poszukiwawczych i serwisowych w segmencie poszukiwanie i wydobycie GK PGNiG. PGNiG Poszukiwania SA została połączona ze spółkami: PNiG Kraków SA, PNiG NAFTA SA, PNiG Jasło SA, PN „Diament” Sp. z o.o. i ZRG Krosno Sp. z o.o. Cały majątek spółek przejmowanych został przeniesiony do PGNiG Poszukiwania SA. 6 lutego 2013 roku spółka zmieniła nazwę na Exalo Drilling SA.

Exalo Drillinig SA prowadzi wiercenia otworów poszukiwawczych, rozpoznawczych, badawczych, eksploatacyjnych i wentylacyjnych oraz świadczy usługi z zakresu specjalistycznych serwisów górnictwa otworowego w kraju i za granicą.

W 2014 roku wiercenia poszukiwawczo-rozpoznawcze i badawcze Spółka realizowała w poszukiwaniu węglowodorów, miedzi i wód geotermalnych. Prace wiertnicze wykonywane były zarówno dla GK PGNiG, jak i dla odbiorców zewnętrznych w kraju i za granicą. Na rynku krajowym realizowano m.in. kontrakty dla firm poszukujących:

  • konwencjonalnych złóż gazu ziemnego – m.in. dla PGNiG S.A., FX Energy Poland Sp. z o.o.
  • niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego – m.in. dla PGNiG S.A, Orlen Upstream Sp. z o.o., Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o. i Wisent Oil &Gas Sp. z o.o. (poszukiwanie shale gas)
  • złóż miedzi – dla KGHM Polska Miedź S.A., Zielona Góra Copper Sp. z o.o. i Mozów Copper Sp. z o.o.
  • wód geotermalnych – dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Natomiast na rynkach zagranicznych wykonywano wiercenia w poszukiwaniu konwencjonalnych złóż węglowodorów dla odbiorów zewnętrznych w Gruzji, Egipcie, na Ukrainie, Litwie oraz dla GK PGNiG w Libii i Egipcie. Ponadto Spółka realizowała kontrakty na wiercenia eksploatacyjne. Wiercenia te prowadzone były przede wszystkim za granicą i dla kontrahentów zewnętrznych, głównie w Afryce (Uganda, Etiopia, Egipt), Azji (Kazachstan, Gruzji, Pakistan) oraz w Europie (Ukraina). 

Spółka świadczyła również usługi specjalistycznych serwisów górnictwa otworowego, m.in. pomiary parametrów złożowych, zabiegi intensyfikacji wydobycia, serwisy płuczkowe, cementacyjne i datawell oraz wykonywała remonty, rekonstrukcje i likwidacje odwiertów. Głównym odbiorcą usług serwisowych była GK PGNiG i w niewielkim zakresie odbiorcy zewnętrzni. W kraju dla inwestorów spoza GK PGNiG świadczono głównie usługi serwisu cementacyjnego dla PEC Geotermia Podhalańska SA. Za granicą spółka wykonywała m.in. zabiegi intensyfikacyjne w Rosji, remonty i obróbki odwiertów w Czechach.

    2014 2013
Przychody ze sprzedaży mln zł 1041 1107
Zysk (strata) netto mln zł 0,6 -11
Kapitał własny mln zł 549,9 531,9
Aktywa ogółem mln zł 1289,4 1329,7
Zatrudnienie na koniec roku osoby 3646 3952
dane na koniec roku
do góry

PGNiG Upstream International AS

PGNiG Upstream International AS (dawna PGNiG Norway AS) została powołana  w 2007 roku do realizacji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym projektu, którego celem jest zwiększenie wydobywalnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego poza granicami Polski. Podstawowym zadaniem spółki PGNiG Upstream International AS jest poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka posiada prekwalifikację norweskich władz do pełnienia roli operatora.

PGNiG Upstream International AS posiada udziały w koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, zlokalizowanych na Morzach Norweskim i Barentsa. Wspólnie z partnerami spółka realizuje projekt Skarv obejmujący zagospodarowanie złóż Skarv, Snadd i Idun. Udziały w złożach wynoszą: PGNiG Upstream International AS – 12%, British Petroleum – 24% (operator), Statoil – 36% oraz E.ON – 28%. Na pozostałych koncesjach spółka realizuje projekty poszukiwawcze.

31 grudnia 2012 roku spółka wspólnie ze swoimi partnerami uruchomiła wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż Skarv i Idun (projekt Skarv) na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W okresie od stycznia 2013 roku do października 2013 roku wykonywane były prace związane z fazą rozruchu złoża, takie jak oczyszczanie, testowanie i włączanie kolejnych odwiertów do eksploatacji. Po zakończeniu tej fazy złoża eksploatowane są z wykorzystaniem 16 otworów. Wydobycie węglowodorów prowadzone jest przy użyciu nowej pływającej platformy produkcyjnej FPSO zacumowanej na morzu w rejonie złoża. 

Sprzedaż wydobytych węglowodorów prowadzona jest od stycznia 2013 roku. Ropa naftowa sprzedawana jest bezpośrednio z platformy spółce Shell International Trading and Shipping Company Ltd. i transportowana przez kontrahenta za pośrednictwem operującego wahadłowo zespołu tankowców. Gaz natomiast przesyłany jest gazociągiem Gassled Area B System do lądowego terminalu w Kårsto, następnie gazociągiem Gassled Area D System do Niemiec, gdzie odbiera go spółka PGNiG Sales & Trading GmbH. W 2013 roku spółka wydobyła 284 tys. ton ropy naftowej wraz z innymi frakcjami (w przeliczeniu na tonę ekwiwalentu ropy naftowej) i 340 mln m3 gazu ziemnego. 

W 2014 roku PGNiG Upstream International AS nabyła od Total E&P Norge AS udziały w pakiecie czterech złóż zlokalizowanych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Na pakiet składają się udziały w sześciu koncesjach obejmujących złoża Morvin, Vilje, Vale oraz Gina Krog. W wyniku powyższej transakcji PGNiG Upstream International AS objęła:
· 24,243% udziałów w koncesji PL36D (złoże Vilje); pozostałymi partnerami na tej koncesji są Det norske oljeselskap ASA – operator (46.904% udziałów) i Statoil Petroleum AS (28,853% udziałów)
· 24,243% udziałów w koncesjach PL36 i PL249 (złoże Vale); pozostałymi partnerami na tych koncesjach są Centrica plc – operator (50% udziałów) i Lotos E&P Norge AS (25,757% udziałów)
· 6% udziałów w koncesjach PL136B i PL136C (złoże Morvin); pozostałymi partnerami na tych koncesjach są Statoil Petroleum AS – operator (64% udziałów) i Eni Norge AS (30% udziałów)
· 29,63% udziałów w koncesji PL029C (odpowiadających 8% udziałów w złożu Gina Krog); pozostałymi partnerami na tej koncesji są Statoil Petroleum AS – operator (58,7% udziałów), Total E&P Norge AS (30% udziałów) i Det norske oljeselskap ASA (3,3%).

Zgodnie z raportem niezależnego audytora, zasoby wydobywalne złóż ropy (72%) i gazu (28%) przypadające na przejęte przez spółkę udziały kształtują się na poziomie 33 mln boe, tj. baryłek ekwiwalentu ropy. Oznacza to wzrost obecnych zasobów PGNiG Upstream International AS w Norwegii o około 60%. Według danych operatorów, wydobycie z tych złóż będzie kontynuowane średnio przez okres 14 lat. Cena zakupu pakietu udziałów wyniosła 1.950 mln NOK przy umownej dacie transakcji 1 stycznia 2014 roku. Znaczna część ceny transakcji została rozliczona z przejętych przez PGNiG Upstream International AS przepływów pieniężnych wygenerowanych między datą umowną zakupu, a rzeczywistą datą rozliczenia. W związku z osiągnięciem oczekiwanych wpływów ze sprzedaży węglowodorów z przejmowanych w 2014 roku złóż, ograniczeniem kosztów oraz nakładów inwestycyjnych, a także sprzyjającym zmianom kursów walut, ostateczna płatność w gotówce wyniosła ok. 843 mln NOK (ok. 400 mln zł wg kursu z 30 grudnia 2014 roku), czyli jedynie 43% ceny zakupu. Kwota ta została sfinansowana za pomocą pomostowej pożyczki wewnątrzgrupowej od PGNiG S.A.

Ponadto w 2014 roku została rozstrzygnięta kolejna runda koncesyjna, w wyniku której PGNiG Upstream International AS otrzymała koncesję operatorską PL756 na Morzu Norweskim. Spółka jako operator objęła 50% udziałów w koncesji. Partnerami PGNiG Upstream International AS zostały spółki Idemitsu Petroleum Norge AS i Rocksource Exploration Norway AS, które otrzymały po 25% udziałów. Koncesja PL756 zlokalizowana jest w obszarze dobrze rozpoznanym geologicznie, w sąsiedztwie wielu już eksploatowanych złóż, w tym dużego złoża Aasgard. Koncesja ta jest drugą koncesją operatorską PGNiG Upstream International AS na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W wyniku analiz geologiczno-geofizycznych przeprowadzonych na koncesjach PL599, PL600 i PL648S oceniono, że ryzyko poszukiwawcze jest wysokie i spółka wspólnie z partnerami zrezygnowała z koncesji PL599 i PL600 oraz podjęła decyzję o wycofaniu się z koncesji PL648S. Na dzień 31 grudnia 2014 roku PGNiG Upstream International AS posiadała udziały w 18 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w tym w dwóch operatorskich.

W 2014 roku spółka kontynuowała również prace przy projektach zagospodarowania złoża Snadd i przygotowaniu złoża Skarv do drugiej fazy rozwiercania, która powinna rozpocząć się w 2017 roku, a także na pozostałych koncesjach poszukiwawczych. Spółka prowadziła m.in. ocenę perspektywiczności koncesji PL646, PL707, PL711 i PL756 oraz uczestniczyła, jako partner, w wierceniu otworu poszukiwawczego na obszarze koncesji PL558. Otwór ten został zakwalifikowany jako negatywny i zlikwidowany.

W styczniu 2015 roku, w wyniku rozstrzygnięcia kolejnej rundy koncesyjnej, PGNiG Upstream International AS uzyskała koncesję operatorską PL799 na Morzu Norweskim. Spółka jako operator objęła 40% udziałów, pozostałymi udziałowcami zostały spółki Statoil Petroleum AS, VNG Norge AS i Explora Petroleum AS, które otrzymały po 20% udziałów każda. Koncesja PL799 znajduje się w pobliżu złóż Skarv i Snadd.

    2014 2013 2012 2011 2010 2009
Przychody ze sprzedaży mln zł 1266,3 1124,2 0 0,0 0,0 0,0
Zysk (strata) netto mln zł -38,4 -25 74 -131,6 -76,8 -32,4
Kapitał własny mln zł 255,7 306,1 370 291,0 314,2 382,4
Aktywa ogółem mln zł 4169,8 4251,5 5019 4 661,4 3 424,1 221,1
Zatrudnienie na koniec roku osoby 27 28 22 23 22 20
dane na koniec roku

 

do góry

POGC-Libya BV

W 2008 roku spółka PGNiG Finance B.V. została przekształcona w Polish Oil and Gas Company-Libya B.V. Podstawowym przedmiotem  działalności Polish Oil and Gas Company – Libya B.V. jest poszukiwanie i eksploatacja złóż węglowodorów w Libii. Spółka prowadzi prace poszukiwawcze na koncesji numer 113 zlokalizowanej w basenie naftowym Murzuq na podstawie umowy EPSA (Exploration and Production Sharing Agreement) z dnia 25 lutego 2008 roku zawartej z rządem Libii.

W 2013 roku spółka zakończyła prace przygotowawcze i rozpoczęła pierwszą fazę wierceń obejmującą wykonanie czterech odwiertów poszukiwawczych. Pierwszy odwiert poszukiwawczy wykonany przez spółkę przyniósł odkrycie gazu ziemnego uznane przez libijskiego partnera National Oil Corporation. Wiercenie i testy produkcyjne drugiego odwiertu zostały zakończone w grudniu 2013 roku. Ponadto w 2013 roku spółka zakończyła prace przygotowawcze dla trzeciego odwiertu. Natomiast zaplanowane do realizacji w 2013 roku prace sejsmiczne drugiej fazy zdjęcia 3D zostały przesunięte na kolejne lata.

Od stycznia 2014 roku, ze względu na napiętą sytuację polityczną i wzrastające zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników, spółka nie realizuje prac poszukiwawczych w Libii.

 
    2014 2013 2012 2011 2010 2009
Przychody ze sprzedaży mln zł 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zysk (strata) netto mln zł -419.9 -8,7 -9 -20,7 -55,3 -157,8
Kapitał własny mln zł -2 352,6 315 47,6 54,8 39,6
Aktywa ogółem mln zł 15,7 375,9 321 52,9 64,8 61,7
Zatrudnienie na koniec roku osoby 38 69 58 36 37 25
dane na koniec roku