Dystrybucja

Podstawową działalność segmentu stanowi przesyłanie gazu wysokometanowego i zaazotowanego, a także niewielkich ilości gazu propan-butan i koksowniczego siecią dystrybucyjną. Ponadto segment prowadzi prace związane z rozbudową i modernizacją sieci gazowej oraz dokonuje przyłączeń nowych klientów, zarówno do istniejącej sieci, jak i do rozbudowywanej.


Dystrybucją gazu ziemnego zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Spółka jako Operator Systemu Dystrybucyjnego prowadzi działalność gospodarczą na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, a także częściowo warmińsko-mazurskiego. Spółka ma dominujący udział na rynku dostarczając gaz do odbiorców na terenie całego kraju. Obecnie nie występują okoliczności mogące niekorzystnie wpłynąć na zmianę pozycji konkurencyjnej i wyniki finansowe spółki.

 

Jednostka

2014

 2013

Ilość gazu przesłanego systemem dystrybucyjnym*

mln m3

9 327

9 849,30

  - gaz wysokometanowy

mln m3

8 610

9 053,90

  - gaz zaazotowany

mln m3

458

478,1

  - gaz propan-butan powietrze i propan-butan rozprężony

mln m3

2

1,4

  - gaz koksowniczy

mln m3

257

315,9

Długość sieci bez przyłączy** 

km

124 606

122 691

Liczba odbiorców gazu obsługiwanych przez spółkę

mln szt.

6,82

6,78

Liczba nowych odbiorców gazu przyłączonych do sieci

tys. szt.

80

70,6