Misja firmy

W oparciu o rozwój wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej, efektywne wykorzystanie infrastruktury oraz dywersyfikację dostaw gazu dostarczamy naszym Klientom przyjazną dla środowiska energię, tym samym zapewniając naszym akcjonariuszom i pracownikom wzrost wartości firmy.