Grupa Kapitałowa PGNiG

Grupa Kapitałowa PGNiG składa się ze spółek prawa handlowego o profilach: produkcyjnym, handlowym i usługowym. Według stanu na dzień 10 listopada 2016 roku w skład Grupy Kapitałowej PGNiG wchodziło PGNiG S.A. jako podmiot dominujący oraz 30 spółek, w tym:

  • 19 spółek zależnych z bezpośrednim udziałem PGNiG SA,
  • 11 spółek pośrednio zależnych od PGNiG SA.

> Dane teleadresowe spółek GK PGNiG

Grupa Kapitałowa PGNiG wg stanu na 10.11.2016 r.

 

Wykaz spółek z bezpośrednim zaangażowaniem kapitałowym PGNiG SA wg stanu na 10.11.2016 r.