Grupa Kapitałowa PGNiG

Grupa Kapitałowa PGNiG składa się ze spółek prawa handlowego o profilach: produkcyjnym, handlowym i usługowym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w skład Grupy Kapitałowej PGNiG wchodziło PGNiG SA jako podmiot dominujący oraz 32 spółki, w tym:

  • 20 spółek zależnych I stopnia
  • 12 spółek zależnych II stopnia

> Dane teleadresowe spółek GK PGNiG