Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

 

Podstawowe informacje

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA posiada akcje/udziały w 29 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo - serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

PGNiG SA posiada oddziały i przedstawicielstwa w Rosji, Belgii, Pakistanie, na Białorusi i Ukrainie. PGNiG SA jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream International AS (dawniej PGNiG Norway AS), która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim, spółki POGC - Libya BV, poszukującej złóż węglowodorów w basenie Murzuq na terenie Libii, PGNiG Supply & Trading GmbH w Monachium zajmującej się handlem gazem oraz PGNiG Finance AB w Sztokholmie, którą wykorzystano do emisji euroobligacji na rynku europejskim.

 

 

Najważniejsze wydarzenia

W 2007 roku zakończono proces rozdzielenia działalności handlowej od technicznej dystrybucji gazu - w efekcie obrót został w całości przejęty przez PGNiG, natomiast za dystrybucję paliw gazowych odpowiedzialnych było sześć regionalnych spółek gazownictwa.

W 2008 roku rozpoczęto rozbudowę największego podziemnego magazynu gazu zimnego w Wierzchowicach.

W roku 2011 PGNiG kupiło za 2,96 mld zł 99,8% akcji Vattenfall Heat Poland, stając się właścicielem Elektrociepłowni Warszawskich (obecnie PGNiG TERMIKA SA), za pośrednictwem której PGNiG SA prowadzi działalność związaną z produkcją ciepła i energii elektrycznej.  

Pod koniec 2012 roku zakończono jeden z głównych projektów inwestycyjnych zagospodarowanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w rejonie Lubiatów - Międzychód - Grotów (projekt LMG) 

We wrześniu 2013 r. zakończono konsolidację spółek gazownictwa w jedną spółkę pod nazwą Polska Spółka Gazownictwa.

1 sierpnia 2014 roku z obecnej struktury PGNiG SA zostal wydzielony podmiot PGNiG OBRÓT DETALICZNY. Jego powstanie było podyktowane uwarunkowaniami prawnymi oraz koniecznością przygotowania się do zbliżającego się pełnego uwolnienia rynku gazu w Polsce. W związku z wprowadzoną zmianą, cała obsługa handlowa klienta detalicznego w zakresie sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej została przeniesiona do nowej spółki.

W czerwcu 2016 r. do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przypłynął pierwszy komercyjny ładunek skroplonego gazu ziemnego w ramach kontraktu handlowego PGNiG SA z Qatargas.

W lutym 2017 r. PGNiG otworzyło biuro handlowe w Londynie, w którym PGNiG Supply & Trading prowadzi działalność handlową na międzynarodowym rynku LNG.

 

Segmenty działalności GK PGNiG:

  • poszukiwanie i wydobycie
  • obrót i magazynowanie
  • dystrybucja
  • wytwarzanie

 

Debiut giełdowy

PGNiG SA zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA we wrześniu 2005 roku. Od 6 kwietnia 2009 roku rozpoczęto proces bezpłatnego wydawania akcji uprawnionym pracownikom (łącznie 750.000.000 akcji spółki). Od dnia 1 lipca 2010 roku akcje te podlegają obrotowi na GPW w Warszawie, z wyłączeniem 55.520 akcji objętych przez członków Zarządu, które są w obrocie od 1 lipca 2011 roku.

Tym samym struktura akcjonariatu ukształtowała się  następująco:
- Skarb Państwa – liczba akcji - 4 271 810 954, co daje 72,404 % udziałów w kapitale zakładowym,
- Pozostali -  liczba akcji 1 628 189 046 – co daje 27,596 % udziałów w kapitale zakładowym.