Normalizacja

Normalizacja techniczna jest nieodłącznym narzędziem postępu przemysłowego i naukowo-technicznego.

Jej celem jest uzyskanie optymalnego stopnia uporządkowania techniki i technologii w określonej dziedzinie, poprzez ustalanie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania.

Opracowanie i stosowanie jednolitych rozwiązań technicznych w danej branży, również w sektorze gazowniczym i górniczym ma wpływ na bezpieczeństwo systemu, jego funkcjonalność i użyteczność, zapewnia również odpowiednią jakość stosowanych wyrobów, obniża koszty realizacji oraz eksploatacji obiektów.