Dobre Praktyki

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie jest przede wszystkim umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, a także wzmacnianie ochrony praw akcjonariuszy. PGNiG jako spółka giełdowa podlega zasadom Dobrych Praktyk, w zakresie których corocznie prezentuje obecnym oraz przyszłym akcjonariuszom "Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego".

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (obowiązują od 01.01.2016)

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (obowiązują do 31.12.2015)

załączniki