Ochrona informacji niejawnych w PGNiG SA

PGNiG SA posiada ważne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego do klauzuli TAJNE.