INFORMACJA O UDZIALE KOBIET I MĘŻCZYZN W ZARZĄDZIE ORAZ RADZIE NADZORCZEJ PGNiG S.A. W LATACH 2011-2015

Realizując postanowienie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", określonych w Rozdziale II pkt. 1 ppkt. 2a), zgodnie z którym spółka zobowiązana jest corocznie, w czwartym kwartale zamieszczać na korporacyjnej stronie internetowej informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. niniejszym informuje, że w latach 2011-2015 udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej PGNiG S.A. według stanu na 31 grudnia 2015 r. przedstawiał się następująco:
 

Zarząd PGNiG
    31.12.2011   31.12.2012   31.12.2013   31.12.2014   31.12.2015
  l. osób % udział l. osób % udział l. osób % udział l. osób % udział l.osób % udział
Kobiety 0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0%
Mężczyźni 4 100% 3 75% 4 100% 4 100% 2 100%
Razem 4 100% 4 100% 4 100% 4 100% 2 100%


Rada Nadzorcza PGNiG S.A.:

    31.12.2011   31.12.2012   31.12.2013   31.12.2014   31.12.2015
  l. osób % udział l. osób % udział l. osób % udział l. osób % udział l.osób % udział
Kobiety 2 25% 3 33% 3 38% 2 29% 1 12%
Mężczyźni 6 75% 6 67% 5 63% 5 71% 7 88%
Razem 8 100% 9 100% 8 100% 7 100% 8 100%