Informacja o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG)

Zgodnie z §33  pkt. 1. ust. 5) Statutu PGNiG, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Spółka nie ma bezpośredniej reguły określającej zasady zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, jednak przyjętą praktyką stosowaną przez PGNiG jest przeprowadzanie co trzy lata procesu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w formie przetargu. W przypadku wyboru po raz kolejny z rzędu tego samego podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych, dodatkowym warunkiem podjęcia współpracy jest wyznaczenie przez firmę audytorską innego kluczowego partnera, odpowiedzialnego za przeprowadzenie badania ustawowego, niż tego, który pełnił tę funkcję poprzednio.