„Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła” Light. Move. Festival. Łódź 2014

Nazwa projektu:

„Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła” Light. Move. Festival. Łódź 2014

Opis projektu

„Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła” Light. Move. Festival. pragnie ukazać mieszkańcom miasta, turystom oraz władzom nową wartość odmienionych światłem przestrzeni miejskich. Celem jest zmiana postrzegania miasta i zmiana wizerunku miasta. Jest to wydarzenie:

• charakterze kulturowym i twórczym,

• wzmacniające poczucie tożsamości Łodzian,

•edukacyjne – pokazujące wartość zabudowy miejskiej oraz propagujące nowoczesne proekologiczne rozwiązania oświetleniowe.

Cele projektu:

  • wpisanie się w kalendarz wydarzeń miejskich, ponieważ Festiwal Światła jest niepowtarzalnym wydarzeniem artystyczno-kulturalnym;
  • wzbudzenie zainteresowanie mieszkańców, turystów oraz samorządowców medium światła;
  • promowanie Łodzi – zarówno w kraju, jak i za granicą, a także wpływał na zmianę wizerunku miasta;
  • pozyskiwanie do działań festiwalowych (instalacje, projekcje, wydarzenia) uznanych artystów światowej rangi;
  • wspieranie artystów lokalnych, studentów uczelni artystycznych, technicznych dając im możliwość realizacji własnych projektów oraz zagospodarowania przestrzeni miejskiej;
  • ożywienie obszaru objętego iluminacjami i działaniami festiwalowymi – przestrzeni ważnych historycznie dla miasta;
  • przejęcie najlepszych instalacji festiwalowych do stałej ekspozycji.