Nauka i edukacja

Dużą uwagę w PGNiG przywiązujemy do dbałości o poziom wiedzy, szczególnie wśród młodego pokolenia. Zaprocentuje to w przyszłości wysoko kwalifikowanymi kadrami dla wielu dziedzin gospodarki, w tym dla górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego, a także dla energetyki.