RESPECT Index

Od 19 listopada 2009 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest w elitarnej grupie spółek notowanych w ramach RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, giełdowym indeksie firm odpowiedzialnych społecznie.

Respect Index po raz dziewiąty

Giełda Papierów Wartościowych po raz dziewiąty ogłosiła listę spółek Respect Index, pierwszego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA znalazło się ponownie w tej elitarnej grupie.  

Respect Index służy promowaniu odpowiedzialnego zarządzania w spółkach publicznych w kontekście zrównoważonego rozwoju, ładu informacyjnego oraz komunikacji na rynkach finansowych.

W tej edycji grono firm Respect Indexu liczy 23 podmioty.

W skład tegorocznej edycji indeksu weszły 23 spółki (w kolejności alfabetycznej):
• Apator S.A.
• Bank BPH S.A.
• Bank Handlowy w Warszawie S.A.
• Bank Millennium S.A.
• Bank Ochrony Środowiska - nowa spółka
• Bank Zachodni WBK S.A.
• Budimex S.A.
• Elektrobudowa S.A.
• Energa SA
• GPW S.A.
• Grupa Azoty S.A.
• Grupa LOTOS S.A.
• ING Bank Śląski S.A.
• KGHM Polska Miedź S.A.
• Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
• Orange Polska S.A.
• Pelion S.A.
• PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
• Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
• Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
• Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
• Tauron Polska Energia S.A.
• Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Nowy skład RESPECT Indexu będzie obowiązywał od 21 grudnia 2015 r. Od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 roku do grudnia 2015 roku RESPECT Index zyskał 31%, podczas gdy WIG wzrósł o 11%.

Projekt RESPECT jest badaniem wieloetapowym: do indeksu trafiają spółki, które charakteryzują się dobrą płynnością, nienagannie wypełniają zasady ładu korporacyjnego i dbają o relacje z interesariuszami. To właśnie do tych spółek kierowane jest zaproszenie do wypełnienia ankiety, która jest ostatnim etapem badania. Tegoroczna ankieta została rozbudowana o pytania nt. kwestii rozwiązywania sporów oraz podejścia do zarządzania różnorodnością w pracy. PGNiG w Respect Index notowane jest od jego pierwszej edycji czyli od listopada 2009 roku.

do góry
PGNiG SA w Respect Index po raz ósmy

Giełda Papierów Wartościowych po raz ósmy ogłosiła listę spółek Respect Index, pierwszego w regionie Europy Środkowo -Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ponownie znalazło się w tej elitarnej grupie.  

Respect Index służy promowaniu odpowiedzialnego zarządzania w spółkach publicznych w kontekście zrównoważonego rozwoju, ładu informacyjnego oraz komunikacji na rynkach finansowych, z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. W tej edycji grono firm Respect Indexu liczy 24 podmioty.  

Do indeksu trafiają spółki, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu -firmę Deloitte. PGNiG w Respect Index notowane jest od jego pierwszej edycji, czyli od listopada 2009 roku.

W skład RESPECT Index-u weszła rekordowa liczba 24 spółek (w kolejności alfabetycznej):

·         Apator S.A.

·         Bank BPH S.A.

·         Bank Handlowy w Warszawie S.A.

·         Bank Millennium S.A.

·         Bank Zachodni WBK S.A.

·         Budimex S.A.

·         Elektrobudowa S.A.

·         Energa S.A. – nowa spółka w indeksie

·         GPW S.A.

·         Grupa Azoty S.A.

·         Grupa LOTOS S.A.

·         ING Bank Śląski S.A.

·         Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

·         KGHM Polska Miedź S.A.

·         Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. – nowa spółka w indeksie

·         Orange Polska S.A.

·         PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

·         Pelion S.A.

·         Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

·         Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

·         Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

·         RAWLPLUG S.A. – nowa spółka w indeksie

·         Tauron Polska Energia S.A.

·         Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.