Kontakt

Krzysztof Pęcherski

Główny specjalista ds. CSR

e-mail: krzysztof.pecherski@pgnig.pl

 

W sprawach zwiazanych z obsługą klienta, reklamacjami, etc. skonataktuj się z właściwym Biurem Obsługi Klienta